Høringssvar – forslag til endringer i konservesordningen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.05.2011

Landbruks- og matdepartementet (LMD) foreslår å innføre tollsatser i stedet for tollfrie kvoter ved import av epleråvarer som benyttes i konservesindustrien. Den såkalte konservesordningen skal fremme norsk råvareproduksjon til konservesindustrien, samtidig som industrien skal sikres konkurransekraft mot importerte ferdigvarer.

Konkurransetilsynet mener at det er uheldig å innføre tollsatser. Tollsatser gjør at det må forventes at forbrukerprisene vil øke kraftig. Tollsatsene vil øke prisene på importert epleråstoff med 50-100 prosent, noe som vil føre til vesentlig høyere priser for forbrukerne.

Konkurransetilsynet foreslår derfor å videreføre dagens ordning med tollfrie kvoter for konservesbedrifter som kjøper inn et minstekvantum av norske industriepler.