Høringssvar – anbud regionale flyruter fra 1. april 2012

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.11.2010

I et høringssvar til Samferdselsdepartementet peker Konkurransetilsynet på flere forhold ved utformingen av anbudskonkurranser for regionale flyruter (såkalte FOT-ruter) som kan styrke konkurransen i dette markedet.

Det gjelder kontraktperiodens varighet og utlysningstidspunkt, oppstartstidspunkt for den aktuelle flyruten, krav til leverandørene som inngir tilbud og kombinering av anbud.

Når det gjelder såkalt kombinering av anbud, er Konkurransetilsynet i utgangspunktet positive til muligheten til å kombinere ruter og gi betingede bud, men tilsynet peker samtidig på at en mulig negativ virkning for mindre aktører med begrenset mulighet til å ta ut samdriftsfordeler. Konkurransetilsynet anbefaler derfor at det foretas en avveining av muligheten for redusert konkurranse opp mot positive synergieffekter når det vurderes hvorvidt ulike ruter og pakker skal kombineres.