Høringssvar – forslag om endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.10.2010

Konkurransetilsynet er av den oppfatning at det bør vurderes å endre systemet for fastsettelsen av fastprisperioden. Tilsynet mener også at ny fastprisperiode for bøker som utgis på nytt kun kan avtales dersom innholdet i boken er vesentlig endret.