Høringssvar – Endring i ekomlov og – forskrift 2010

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.09.2010

Konkurransetilsynet støtter endringene i ekomlovens §$ 62, 6-5 og 6-Sa. Tilsynet anser imidlertid at bruken av restriksjoner på frekvensene bør minimaliseres. Herunder bar det sikres at myndighetenes praktisering av sin kompetanse etter ny 6-5 og 6-5a, til å pålegge eller nekte salg og leie av frekvenser, bør være restriktiv og forutsigbar for aktørene i markedet.