Høringssvar – Implementation Plan for a Common Nordic Electricity Retail market (NordREG)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.08.2010

Konkurransetilsynet anerkjenner arbeidet som er gjort så langt av NordREG angående tilrettelegging for en felles nordisk sluttbrukermarkedet. NordREG synes å være observant på viktige krav for å oppnå et effektivt felles nordisk marked.

Når det gjelder den foreslåtte modellen for markedet, noterer Konkurransetilsynet forslaget for å tilrettelegge for økt kundebevegelsene for andelen av leverandører som ønsker å gjøre det.  Tilsynet støtter forslaget om at nettselskaper [Transmission System Operator TSO] skal lette muligheten for at alle leverandører skal kunne tilby kombinert fakturering til kunder. Dette kan føre til en økning av konkurransedyktige betingelser for uavhengige leverandører og integrerte aktører.

Tilsynet noterer også at man likevel ikke skal pålegge noen plikt for leverandørene til for eksempel å gi kombinert fakturering for kunder, da dette kan resultere i høyere barrierer for å komme inn i markedet og som dermed kan hindre konkurransen.

Norsk sammedrag, uttalelsen er skrevet på engelsk.