Høringssvar – forslag til endring av forskrift om omsetning av visse reseptfrie legemidler utenom apotek

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.08.2010

Konkurransetilsynet støtter forslaget fra Legemiddelverket om at kunder selv skal kunne velge legemidler fra hyllen i dagligvarehandelen, såkalt selvvalg.

Dagens ordning med legemidler utenom apotek krever at legemidler skal oppbevares fysisk utilgjengelig for butikkens kunder, og kun selges etter forespørsel fra kunden og utleveres av butikkens betjening eller via en automat.

Konkurransetilsynet forslår i høringssvaret til Statens legemiddelverk at åpning for omsetning i selvvalg blir gjort til hovedregelen, samtidig som det gis hjemmel for å bestemme at enkelte legemidler i særlige tilfeller ikke skal kunne omsettes i selvvalg.

Utvalget som er tillatt omsatt i dagligvarehandelen relativt begrenset. Konkurransetilsynet tror at en åpning for omsetning i selvvalg vil være en forutsetning for at senere utvidelser av ordningen skal sikre økt konkurranse og lavere priser på legemidler.

Konkurransetilsynet har støttet ordningen med salg av legemidler utenom apotek siden forslaget ble lagt frem. Flere undersøkelser har vist at prisveksten har vært lavere på de legemidlene som har blitt godkjent for omsetning i dagligvarehandelen. Ordningen med legemidler i dagligvarehandelen kombinert med selvvalg medfører et effektivt konkurransepress på apotekene.