Høring – lov om elektronisk kommunikasjon – Post- og teletilsynets varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement og sluttbrukermarkedene for fasttelefonitrafikk

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.03.2010

I utkast til vedtak i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement pålegger Post- og teletilsynet Telenor ASA  – i egenskap av aktør med SMP (Significant Market Power) i det relevante markedet – å tilby fast forvalg og forvalg ved bruk av prefiks til kostnadsorienterte priser og på ikke-diskriminerende vilkår, samt å utarbeide og publisere standardavtale for disse tjenestene.

Konkurransetilsynet er generelt enig i konklusjonene som Post- og teletilsynet gir uttrykk for i den ovennevnte høringen. Imidlertid savner tilsynet en mer utførlig drøftelse av om egenskaper, bruksområde og prisutvikling tilsier at tradisjonell- og bredbåndstelefoni er i samme produktmarked i varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement. Her er det også spørsmål til drøftingen om Telenor ASA har anledning til å prisdiskriminere mellom de ovennevnte produktene.