Høringsuttalelse – forslag til endringer i forskrift 11.03.1999 nr 301 om måling, avregning mv § 4-2 om prising av ubalanser

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.01.2009

Den foreslåtte endringen i foreliggende høringsforslag vil redusere kostnadene for ubalanser for små kraftstasjoner, og dermed gjøre det enklere å drive og etablere slike kraftstasjoner. Det vil sannsynligvis også redusere kostnadene for hele systemet for balansehåndteringen ved et toprissystem. Vi stiller oss derfor positive til ordningen.Utover dette har ikke Konkurransetilsynet kommentarer til høringen.