Høringssvar – forslag til endringer i utvalget legemidler som kan omsettes utenom apotek

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.09.2009

Konkurransetilsynet er positiv til at ordningen med salg av legemidler utenom apotek utvides og endres innen rammene for det som anses folkehelsemessig forsvarlig. På dette grunnlag er tilsynet positiv til de endringene som foreslås i høringen.Konkurransetilsynet ønsker imidlertid å uttrykke bekymring for at selve salgsmodellen kan virke begrensende på omsetningen i dagligvarehandelen, slik at en utvidelse av ordningen med nye legemidler vil få liten betydning for kundenes reelle tilgang til de aktuelle legemidlene.