Høring – NOU 2009:16 Globale miljøutfordringer – norsk politikk – bærekraftig utvikling og klima i offentlige beslutningsprosesser

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.12.2009

En miljøpolitikk som bygger på virksom konkurranse, sikrer at miljømålene nås på en så effektiv måte som mulig. Bedriftenes rammebetingelser må ikke undergrave mulighetene for å nå disse målene.