Høring – forskrift om endring av budreglementet i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.08.2009

Konkurransetilsynet støtter Landbruks- og matdepartementets forslag til endring av budreglementet i forskrift om fordeling av tollkvoter. Tilsynet er enig i at de foreslåtte endringer i regelverket vil være egnet til å avhjelpe de konkurransevridende effektene det eksisterende auksjonssystemet har muliggjort.