Svar på høring – forskrift om obligatoriske IT-standarder

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.06.2009

Det er viktig å vurdere i hvilken grad og på hvilken måte ulike offentlige inngrep kan påvirke konkurransen i programvaremarkedene. Derfor har Konkurransetilsynet iverksatt et prosjekt for å se nærmere på problemstillinger knyttet til det offentliges rolle i programvaremarkedene. Tilsynet vil som en del av dette prosjektet blant annet foreta en utredning av fordelene og ulempene ved valg av én standard versus to/ flere likestilte standarder for offentlig informasjon fra sett ifra et konkurranseøkonomisk perspektiv. Prosjektet forventes avsluttet i november 2009.