Høring – forslag til forskrift om tilgang til boligannonsering på Internett

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.06.2009

Konkurransetilsynet er positiv til Fornyings- og administrasjonsdepartementets forslag til forskrift om tilgang til boligannonsering på Internett. Forskriften er gitt med hjemmel i konkurranseloven § 14, og pålegger den som tilbyr annonsering av salg av boligeiendom på Internett å gi tilgang for enhver til annonseringstjenesten.

Konkurransetilsynet er av den oppfatning at tilgang for enhver til boligannonsering på Internett vil legge til rette for økt konkurranse i markedene for tjenester tilknyttet kjøp og salg av boliger, og på den måten bidra til lavere transaksjonskostnader ved omsetning av boliger. Forslaget til forskrift vil således bidra til mer effektiv bruk av samfunnets ressurser med positive virkninger for forbrukerne.