Høring – utvidelse og revisjon av Referansekatalogen over anbefalte og obligatoriske IKT standarder i offentlig sektor

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.05.2009

Konkurransetilsynets synspunkter på høringsbrev datert 13.03.2009 fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet om utvidelse og revisjon av Referansekatalogen over anbefalte og obligatoriske IKT standarder i offentlig sektor er angitt i vedlagte dokument.