Høring – Rapport om konsekvenser av full liberalisering av postmarkedet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.04.2009

Konkurransetilsynet har i høringsuttalelsen til Samferdselsdepartementet vurdert om reguleringen bør endres for å fremme konkurranse i postmarkedet dersom Postens enerett oppheves.

Innledningsvis blir det gitt en kort beskrivelse av gjeldende sektorspesifikk regulering. Deretter blir finansieringen av de bedriftsøkonomisk ulønnsomme tjenestene kort diskutert. Videre blir det gitt innspill knyttet til om geografisk enhetsporto bør opprettholdes ved en eventuell liberalisering av postmarkedet. Til slutt vil nødvendigheten av prisregulering og tilgangsregulering i postmarkedet etter at eneretten eventuelt er opphevet bli drøftet.