Høring – oppheving av konsesjonsordning for omsetning av videogram

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.04.2009

Konsesjonsordninger vil normalt innebære en etableringshindring som vil kunne begrense den potensielle konkurransen fra aktører som ikke er etablert i det relevante markedet.

Konkurransetilsynet stiller seg derfor positiv til forslaget om å oppheve konsesjonsordningen for omsetning av videogram i næring.