Høring – forslag til endring av bokføringsregelverket

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.01.2009

Konkurransetilsynet har ikke mange merknader til de foreslåtte endringer, men finner grunn til å slutte seg til merknadene fra Økokrim slik disse fremkommer i brev av 5.oktober 2008, vedrørende konsekvensene av eventuelt å redusere oppbevaringsplikten for regnskaper.

I de tilfeller der Konkurransetilsynet etterforsker foretak for samarbeid i strid med Konkurranseloven, vil avgjørende opplysninger kunne være å finne i foretakets regnskap. Det vil til tider også finnes manipulerte regnskaper der urettmessig vinning fra kartellsamarbeid eller lignende illegal atferd, er forsøkt kamuflert. Konkurransetilsynets interesser i denne sammenheng er i det vesentlige sammenfallende med det Økokrim beskriver i sin uttalelse og tilsynet slutter seg således til denne.