Høring – Rapport om konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.02.2009

Konkurransetilsynet støtter Kredittilsynets forslag til tiltak for å bedre konkurransen og effektiviteten i sparemarkedet.