Høring – utredning om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.01.2009

TV-distributører bør ikke pålegges å tilby TV-kanaler enkeltvis nå. TV-markedene er i utvikling, og effektene av et slikt pålegg er usikre, mener Konkurransetilsynet.

– Strukturelle og teknologiske endringer i distribusjonsmarkedene kan gi sterkere konkurranse, både internt og på tvers av distribusjonsplattformene. I denne situasjonen bør myndighetene være varsomme med å pålegge aktørene å tilby enkeltkanaler, siden konkurransen kan bidra til å fremme de løsningene som gir best resultat for forbrukerne, sier seksjonsleder Henrik Magnus Lande i Konkurransetilsynet.

Dersom konkurransen i distribusjonsleddet likevel skulle utvikle seg i en negativ retning, er Konkurransetilsynet åpen for at man på et senere tidspunkt vurderer å innføre reguleringer knyttet til kanalpakking.

Dette kommer frem i et høringssvar til Kultur- og kirkedepartementet, der Konkurransetilsynet kommenterer Medietilsynets utredning fra oktober 2008 om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett. I utredningen har Medietilsynet vurdert om det bør innføres en regulering som pålegger distributører av fjernsynskanaler å tilby TV-kanaler for valg enkeltvis.