Høring – forslag om å ta nødprevensjon inn i LUA – utvalget

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.09.2008

Som det fremgår av tidligere høringer, er Konkurransetilsynet positivt til salg av legemidler utenom apotek, forutsatt at dette er forsvarlig ut fra et folkehelsemessig perspektiv. Begrunnelsen for dette standpunktet er at ordningen, gjennom økt tilgjengelighet i form av et større antall utsalgssteder og utvidede åpningstider, fører til skjerpet konkurranse i markedet for legemidler.

Undersøkelser har også vist at det har vært lavere prisvekst på reseptfrie legemidler som er omfattet av ordningen enn det tilfellet er for reseptfrie legemidler som bare omsettes gjennom apotek. Konkurransetilsynet støtter på dette grunnlag forslaget om å utvide LUA-ordningen til å omfatte nødprevensjon.