Høring – Forslag om endringer i utvalget av legemidler som kan omsettes gjennom LUA – ordningen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.09.2008

Det er foreslått å ta følgende legemidler inn i vareutvalget som kan omsettes gjennom legemidler utenom apotek (LUA) – ordningen:

– Allergimedisiner (tabletter, øyedråper, nesedråper)

– Syrehemmende legemidler mot sure oppstøt og halsbrann

– Milde hydrokortisonsalver og kremer mot eksem og utslett

 

Som det fremgår av tidligere høringer, er Konkurransetilsynet positiv til salg av legemidler utenom apotek, forutsatt at salget er forsvarlig ut fra et folkehelsemessig perspektiv. Begrunnelsen for tilsynets standpunkt er at ordningen, gjennom økt tilgjengelighet i form av et større antall utsalgssteder og utvidede åpningstider, fører til skjerpet konkurranse i markedet for legemidler. Undersøkelser har også vist at det har vært lavere prisvekst på reseptfrie legemidler som er omfattet av ordningen enn det tilfellet er for reseptfrie legemidler som bare omsettes gjennom apotek. Konkurransetilsynet støtter på dette grunnlag forslaget om å utvide LUA-ordningen med de aktuelle legemidler.