Høring – forslag til tiltak for å bedre konkurransen i markedet for fripoliser og pensjonskapitalbevis

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.10.2008

Konkurransetilsynet viser til Finansdepartementets høringsbrev av 1. juli 2008 med forslag til tiltak for å bedre konkurransen i markedet for fripoliser og pensjonskapitalbevis.

Konkurransetilsynet har tidligere konkludert med at markedet for kollektive pensjonsordninger er konsentrert, preget av lav kundemobilitet og at det kjennetegnes ved store etableringshindringer. På denne bakgrunn er Konkurransetilsynet opptatt av å bidra til økt konkurranse og økt kundemobilitet innen markedet for kollektive pensjonsordninger generelt, herunder markedet for fripoliser og pensjonskapitalbevis. Tilsynet er i hovedsak positive til de tiltakene som foreslås i høringsnotatet.