Høring – Forslag fra Europakommisjonen angående forordning om europeisk privat selskap (SPE)

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.09.2008

Konkurransetilsynet støtter Europakommisjonens forslag til forordning om europeisk privat selskap (SPE).

Konkurransetilsynet har vurdert forslaget fra Kommisjonen, og finner at dette ikke reiser konkurranserettslige problemer. Konkurransetilsynet mener derimot at den nye selskapsformen er egnet til å styrke mobiliteten til private aksjeselskaper innen EU, hvilket kan antas å øke konkurransedyktigheten til små og mellomstore bedrifter som er den typen bedrifter forslaget spesielt er utformet med tanke på. Dertil kommer at den foreslåtte selskapsformen antakelig vil føre til lavere etableringshindringer på grunn av lavere etableringskostnader sammenlignet med etablering av datterselskaper i EU etter dagens regler.