Høring – forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 første ledd for avtaler om drift av kommersielle fylkeskryssende ekspressbussruter

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.10.2008

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har foreslått å unnta ekspressbussruter fra konkurranselovens forbud mot samarbeid som begrenser konkurransen. Det foreslåtte unntaket gjelder drift av kommersielle fylkeskryssende bussruter der samarbeidet er etablert før dereguleringen av markedet i 2003.

Konkurransetilsynet kan ikke se at det foreligger grunnlag for å unnta ekspressbussmarkedet fra konkurranseloven § 10 og støtter derfor ikke forskriftsforslaget.