Høringsuttalelse – rapport om tau- og kabelbaner, tilsyn, kontroll og ansvar

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.06.2008

Konkurransetilsynet viser til høringsrapport fra Samferdselsdepartementet vedrørende tilsyn, kontroll og ansvar for tau- og kabelbaner.

Konkurransetilsynet stiller seg positiv til Samferdselsdepartementets forslag om at kontrollppgaver knyttet til magnetinduktiv prøving av ståltau på taubaner blir skilt ut fra Taubanetilsynet. Tilsynet har også i tidligere høringsrunder foreslått at denne kontrolloppgaven blir utskilt fra Taubanetilsynet.