Høring – evaluering av Norges geologiske undersøkelser

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.02.2008

Konkurransetilsynet viser til høringsbrev fra Nærings – og handelsdepartementet om evaluering av Norges geologiske undersøkelser. Tilsynets høringssvar er i sin helhet gitt i vedlegget.