Høring – NOU 2007:17 – Skattefavorisert individuell pensjonsordning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.01.2008

Konkurransetilsynet ser det som positivt at konkurranse er et førende premiss i utformingen av loven, og at det legges til rette for konkurranse både på tilbuds- og etterspørselssiden. Tilsynet ser at krav om forsikringselement ved samordning av individuelle tjenestepensjons avtale og tjenestepensjonsordning kan begrense etableringsmulighetene, men at en slik samordning også kan gi opphav til effektivitetsgevinster.

Var dette nyttig?