Høring – Vurdering av ordningen med salg av reseptfrie legemidler utenom apotek

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.04.2006

Konkurransetilsynet er positivt til ordningen med salg av legemidler utenom apotek, fordi ordningen har gitt bedre tilgang til disse produktene, både når det gjelder antall utsalgssteder og utvidede åpningstider. Etter at ordningen ble innført har man også sett at apotekene har gått sterkere ut i markedsføringen av pris på sine prefererte merker på de produktene som har fått økt konkurranse.

Dette tyder på økt priskonkurranse på reseptfrie legemidler.

Konkurransetilsynet mener at konkurransen kunne gitt mer positive virkninger dersom salget av reseptfrie legemidler kunne skje på tilnærmet lik måte i apotek og andre utsalgssteder.

På apotek kan kunden selv plukke de reseptfrie legemidler de ønsker. Det er heller ingen aldersbegrensning på salget.