Høring – forskrift om melding av foretakssammenslutninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.04.2004

Fredag 16. april sendte Konkurransetilsynet sin høringsuttalelse om forskrift om melding av foretakssammenslutninger til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Høringsutalelsen med vedlegg I og II i margen til høyre. Les også Konkurransetilsynets tilleggsuttalelse til denne høringen.