Høring – Endring av lov om tilsyn med erverv i dagspressen og kringkasting

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.02.2004

Konkurransetilsynet ser positivt på at det i eierskapsloven gis en utvidet hjemmel for inngrep mot ordninger og avtaler som i sin virkning ligger nær opp til oppkjøp eller eierkonsentrasjoner. Samarbeidsavtaler mellom medieselskap kan i gitte tilfeller virke like sterkt begrensende på konkurranse og mediemangfold som felles eierskap.