Høring – produksjonstilskudd til dagsavsier, dispensasjon fra utbytteforbudet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.01.2004

Forslaget vil kunne føre til forsterket konkurranse mellom aviser og mellom aviser og andre medier. Tilsynet stiller seg derfor positivt til forslaget.