Høring – unntak fra konkurranseloven for samarbeid mv. innen landbruk og fiske

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.03.2004

Konkurransetilsynet har kommentert forslaget til forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid innen landbruk og fiske. Tilsynet er fornøyd med enkelte av forslagene, men mener noen punkter bør klargjøres.