Høring – unntak fra konkurranseloven for samarbeid mv. innen landbruk og fiske

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.03.2004

Konkurransetilsynet har kommentert forslaget til forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid innen landbruk og fiske. Tilsynet er fornøyd med enkelte av forslagene, men mener noen punkter bør klargjøres.

Var dette nyttig?