Tilleggsuttalelse – melding av foretakssammenslutninger H2004-222

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.04.2004

Konkurransetilsynet viser til egen høringsuttalelse av 16. april 2004. Konkurransetilsynet er bedt om å komme med en ytterligere presisering av de synspunkter som vi fremmet i vår høringsuttalelse H2004-222.