Høyring – organiseringa av dei lokale elektrisitetstilsyna.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.06.2004

Konkurransetilsynet meiner det bør leggjast til rette for reell konkurranse om å utføre kontroll og tilsyn med elektriske anlegg i bustader og næringsbygg. Dette skriv tilsynet i ein kommentar til to rapportar om den framtidige organiseringa av dei lokale elektrisitetstilsyna.