Høring – utkast til odelstingsproposisjon om endringer i energiloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.08.2003

Konkurransetilsynets høringsuttalelse i forbindelse med Olje- og energidepartementets brev av 10. juli 2003 med utkast til odelstingsproposisjon.