Høring – leveringsvilkår og forslag til ny sanksjonsordning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.08.2003

Konkurransetilsynet mener torsk bør bli omsatt fritt og er skeptisk til et system med leveringsplikt for trålere med torsketråltillatelser. Leveringsplikten kan vri konkurransen mellom bedrifter som kjøper fisken, og fri omsetning av torsk vil være mest nyttig for samfunnsøkonomien, påpeker tilsynet i en høringsuttalelse.