Høring – utredning om konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.07.2003

Konkurransetilsynets merknader til Holden II-utvalgets rapport om konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs.