Høring – nye regler om eierkontroll – utfyllende forskrifter

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.11.2003

Konkurransetilsynets kommentarer til endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner. Endringen innebærer et nytt system for eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner, og representerer en oppmyking i forhold til någjeldende regelverk.