Høring – markedsregulering av norskprodusert egg og fjørfe, korn og kjøtt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.10.2003

Konkurransetilsynet er skeptisk til flere av forslagene til endringer i forskriftene om markedsregulering av norskprodusert korn, kjøtt, egg og fjørfe. Forslaget favoriserer samvirkebedrifter framfor andre uavhengige aktører, mener tilsynet.