Konkurranseloven § 2-2 d – Noricom – formidling av tolketjenester

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.06.2003

Private formidlere av tolketjenester bør få mulighet til å formidle tolker til det offentlige, mener Konkurransetilsynet. For at dette skal være mulig, foreslår tilsynet at Kommunal- og regionaldepartementet endrer regelverket slik at brukere av tolker også kan bestille tolketjenester hos private formidlere. I tillegg bør Utlendingsdirektoratet føre regnskap med administrative kostnader knyttet til bruk av tolker.