Konkurranseloven § 2-2 d) – Styrking av konkurransen for buss- og jernbane

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.05.2003

NSB AS- eierforhold i landets største busselskap, Nettbuss AS, kan virke begrensende på konkurransen i markedene for persontransport på lange og mellomlange strekninger. Det påpeker Konkurransetilsynet i et brev til Samferdselsdepartementet.