Høringsuttalelse – endring av forskrift om eksportavgift på laks

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.02.2003

Konkurransetilsynet mener at høy eksportavgift på oppdrettslaks kan gi eksportørene av slik laks en konkurranseulempe i eksportmarkedene i forhold til eksportører av andre fiskeslag. Derfor ønsker tilsynet at avgiften på 3 prosent bare skal gjelde ut 2004, og at Fiskeridepartementet ser fremtidig avgiftsnivå i sammenheng med EUs dumping- og subsidieundersøkelser mot Norge.