Høring – EØS-regler, unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.07.2003

Konkurransetilsynets kommentarer til Nærings- og handelsdepartementets forslag til forskrift om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte.