konkurranseloven § 2-2 d) – Arkitekthøyskolen i Oslo – modeller og prototyper

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.08.2003

Konkurransetilsynet anbefaler at Arkitekthøgskolen i Oslo skiller mellom opplæring og kommersiell virksomhet i forbindelse med produksjon av hurtigproduserte modeller og protyper. Samtidig peker tilsynet på at en avtale som er inngått i forbindelse med slik produksjon kan være i strid med regelverket for offentlig innkjøp.