Høring – grønnbok om lovvalg på kontraktrettens område

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.07.2003

Grønnbok om mulige endringer i Roma-konvensjonen 19. juni 1980 om lovvalg på kontraktrettens område. Grønnboken drøfter både problemstillinger knyttet til en eventuell omdannelse av konvensjonen til en forordning, og til konvensjonens materielle innhold.

 

Var dette nyttig?