Høring – grønnbok om lovvalg på kontraktrettens område

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.07.2003

Grønnbok om mulige endringer i Roma-konvensjonen 19. juni 1980 om lovvalg på kontraktrettens område. Grønnboken drøfter både problemstillinger knyttet til en eventuell omdannelse av konvensjonen til en forordning, og til konvensjonens materielle innhold.