Høring – NOU 2003: 9 Skatteutvalget – forslag til endringer i skattesystemet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.04.2003

Skattesystemet bør ikke forskjellsbehandle mellom næringer eller mellom bedrifter, skriver Konkurransetilsynet i en høringsuttalelse. Tilsynet er derfor positiv til at Skatteutvalget ønsker å videreføre prinsippet om nøytral næringsbeskatning og utvide virkeområdet.