Comments on the draft Commission Notice – appraisal of horizontal mergers

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.04.2003

Konkurransetilsynet mener at utkastet fra Europakommisjonen om retningslinjer for vurdering av horisontale fusjoner er godt skrevet og inneholder viktige elementer som bør vurderes ved en fusjon. Kommisjonens økte fokus på utliknende faktorer som kjøpermakt, effektivitetsgevinster og fallittbedriftforsvar er positivt. Tilsynet har imidlertid enkelte merknader til måling av markedskonsentrasjonsindekser (Herfindahl-Hirshman ideksen).