Høring – søknad om løyve for ferjedrift Bergen – Stavanger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.03.2003

Konkurransetilsynet mener Mols-Linien bør få konsesjon til å drive fergedrift mellom Bergen og Stavanger. En ny fergelinje kan skjerpe konkurransen og gi større valgfrihet, redusert reise- og ventetid og bedre service for brukerne, mener tilsynet.