Høring – evaluering av opplysningskontorene i landbruket

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.03.2003

Konkurransetilsynet anbefaler at midler hentet inn fra omsetningsavgiftene på landbruksprodukter ikke blir brukt til opplysningsarbeid i regi av opplysningskontorene i landbruket. Hvis opplysningskontorene i landbruket likevel fortsatt skal drive slikt arbeid, må de fristilles fra Prior og Norsk Kjøtt, mener tilsynet.