Høring – midlertidig forskrift ved havbeitevirksomhet

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.02.2003

Konkurransetilsynet mener at enerett til å drive havbeitevirksomhet i et avgrenset geografisk område i utgangspunktet bør tildeles ved auksjon. Samtidig er tilsynet kritisk til at Fiskeridepartementet foreslår at det bør bli lagt vekt på lokal tilknytning ved tildeling av slik konsesjon.